Zyski Sony okazały się lepsze od prognoz, dochody gorsze

124082

Sony poinformowała o wynikach finansowych za pierwszy kwartał. Zyski okazały się lepsze od przewidywań rynkowych, dochody zaś gorsze. Zysk na akcje w ostatnim kwartale wyniósł 121,78 jenów, podczas gdy dochód odnotowano na poziomie 1.92 bln jenów. Analitycy oczekiwali zysku netto na poziomie 92,32 jenów, a dochodów na poziomie 1,94 bln jenów. W ciągu roku akcje Sony notują 10 % wzrost.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: