Zysk netto Walmart za 9 miesięcy wzrósł 3,2 razy

127579

Amerykańska firma Walmart, która zarządza największą globalną siecią hurtową i detaliczną, opublikowała raporty za 9 miesięcy roku obrotowego, który zakończył się w październiku. Zysk netto wyniósł 10,9 mld USD, wzrastając 3,2 razy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Rozwodniony zysk na akcję wzrósł do 3,74 USD z 1,01 USD. Przychody w stosunku do wskaźnika sprzed roku wzrosły o 1,8% do 382,3 mld USD. Raport Walmarta za trzeci kwartał fiskalny wykazał skok dochodu netto w ciągu 12 miesięcy o 82,8% do 3,321 mld USD. Skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,16 USD był wyższy niż prognozy ekonomistów na poziomie 1,09 USD na akcję. Kwartalne przychody zostały wyniosły 127,991 mld USD, wzrastając o 2,5% w ciągu roku. Prognoza rynkowa zakładała jej wzrost do 128,57 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

 

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: