Zysk netto UBS w drugim kwartale nieznacznie wzrósł

123832

Po drugim kwartale największy szwajcarski holding finansowy UBS Group odnotował nieznaczny wzrost zysku netto do 1,39 mld dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim w 1,38 mld dolarów. Niemniej jednak wskaźnik zysku za drugi kwartał jest najwyższy od 2010 roku. Zysk operacyjny został ustalony na poziomie 7,53 mld USD, niższy niż przed rokiem, gdy wartość ta wynosiła 7,64 mld USD. W ciągu roku odsetkowy dochód banku spadł o 15% do 1,03 mld USD. Jednocześnie dochody prowizyjne na koniec okresu sprawozdawczego były na poziomie 4,91 mld dolarów, odnotowując wzrost o 1,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Bank uważa, że ​​prawdopodobne zmniejszenie stóp przez globalne banki centralne będzie miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy. Działalność związana z zarządzaniem majątkiem zamożnych klientów zmniejszyła zysk przed opodatkowaniem o 12%, podczas gdy podobne dane dotyczące jednostek biznesowych i działalności związanej z zarządzaniem aktywami wzrosły o 10%. Jednocześnie zysk przed opodatkowaniem działu bankowości inwestycyjnej spadł o 23%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: