Zysk netto Hilton wzrósł o 20% w drugim kwartale

123934

Amerykańska firma Hilton Worldwide, właściciel sieci hotelowych i ośrodków wypoczynkowych, zakończyła drugi kwartał wzrostem zysku netto o 20% w ujęciu rocznym do 261 mln USD. Zysk na akcję wyniósł 89 centów, za rok wzrastając o 25%. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody spółki wzrosły do ​​2,484 mld USD. Ten sam wskaźnik rok wcześniej odnotowano na poziomie 2,291 mld dolarów. Raport kwartalny wykazał również, że stopa zwrotu na pokój hotelowy wzrosła o 1,4%. Ten wskaźnik nie uwzględnia wahań kursów walut. Hilton nieznacznie podniósł prognozę skorygowanego zysku na akcję w bieżącym roku do 3,78-3,85 USD z 3,74-3,84 USD poprzednio oczekiwanych. Nowa prognoza rozczarowała jednak rynek, ponieważ szacunki ekonomistów były wyższe.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: