Zysk netto Bank of America w 2019 roku spadł o 2,6%

129756

Konglomerat finansowy Bank of America, jeden z czterech największych banków w Stanach Zjednoczonych, opublikował raport za 2019 rok. Bank zakończył rok zyskiem netto w wysokości 27,43 mld USD. Za dwanaście miesięcy jego objętość spadła o 2,6%. Roczne przychody bez kosztów odsetkowych wzrosły o 0,25% do 91,244 mld USD. Raport za czwarty kwartał wykazał 4% spadek zysku netto za rok do 6,994 mld USD. Rozwodniony zysk na akcję wzrósł do 74 centów z 70 centów rok wcześniej. Według wyników z ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku przychody zostały ustalone na poziomie 22,35 mld USD, co nieznacznie przekroczyło prognozę ekonomistów – 22,22 mld USD. W ciągu roku ten wskaźnik spadł o 1,2%. W zeszłym roku bank zwrócił akcjonariuszom 34 mld USD płacąc dywidendy i kupując akcje.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: