Zmniejszenie produkcji aluminium o 1%

126680

Według Międzynarodowego Instytutu Aluminium przez 9 miesięcy tego roku wydobycie i przetwarzanie aluminium spadło o 1 procent na tle światowej produkcji. W tym okresie wyprodukowano 47,5 mln ton metalu. W 2018 roku za ten sam okres wyprodukowano 48 mln ton.

Dynamika wielkości produkcji dla poszczególnych krajów i regionów w okresie dziewięciu miesięcy była różna. W Europie Środkowej i Wschodniej produkcja aluminium wzrosła o 2,3%. Producenci metali w Europie Zachodniej zgłosili zmniejszenie podaży aluminium o 7,4%. W Ameryce Północnej przemysł aluminiowy wzrósł o 1,9%. W Ameryce Południowej spadł o 11%. W Chinach produkcja metalu spadła o 1,4%, a w Afryce spadła o 1,1%. Wskaźniki wzrostu i spadku oblicza się w odniesieniu do dziewięciomiesięcznego okresu 2018 r.

Opublikowane wskaźniki są wstępne i mogą ulec niewielkim zmianom, podał instytut w oświadczeniu. Przypominamy, że w 2018 r. globalna produkcja aluminium wzrosła o 1,5% i wyniosła 64,34 mln ton.

Błąd
Wiadomość: