Złożony wskaźnik zaufania strefy euro wzrósł w maju

121191

Komisja Europejska opublikowała w maju dane dotyczące dynamiki złożonego wskaźnika zaufania przedsiębiorstw i konsumentów do gospodarki strefy euro. Urząd odnotował wzrost po raz pierwszy od czerwca 2018 roku. Wartość indeksu w maju była na poziomie 105,1 pkt wobec 103,9 pkt w kwietniu, podczas gdy analitycy oczekiwali wartości na poziomie 104 pkt. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych wskaźnik wzrósł do minus 2,9 pkt z minus 4,3 pkt w poprzednim miesiącu. Europejscy usługodawcy odnotowali wzrost wskaźnika do 12,2 pkt z 11,8 pkt. Wzrosło również zaufanie konsumentów. Odpowiedni wskaźnik wyniósł minus 6,5 pkt, wzrastając od kwietniowej wartości w minus 7,3 pkt. Jednocześnie wskaźnik koniunktury wykazał spadek – z 0,42 pkt do 0,3 pkt.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: