Zaufanie konsumentów w USA spadło w czerwcu

122432

W USA zaufanie konsumentów spada do minimum od września 2017 r. Według Conference Board odpowiadający mu indeks w czerwcu wyniósł 121,5 pkt, spadając w stosunku do majowej wartości 131,3 pkt. Prognozy ekonomistów sugerowały spadek indeksu do zaledwie 131 pkt. Wskaźnik charakteryzujący stosunek Amerykanów do obecnej sytuacji finansowej spadł do 162,6 pkt ze 170,7 pkt miesiąc wcześniej. Oczekiwania konsumentów na najbliższe 6 miesięcy pogorszyły się do 94,1 pkt ze 105 pkt. W ciągu najbliższych 6 miesięcy 18,7% konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu, oczekuje poprawy warunków rynkowych, podczas gdy w poprzednim miesiącu 21,4% respondentów miało taką opinię. W tym miesiącu liczba obywateli USA również spadła, przewidując wzrost liczby miejsc pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Odsetek takich obywateli wyniósł 17,3% w porównaniu z 18,4% w maju. W ciągu najbliższych 6 miesięcy 19,1% Amerykanów spodziewa się podwyżek płac, podczas gdy w maju było to 22,2%. 

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: