Zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosło w maju najwolniej od 2010 roku

121683

Sektor prywatny Stanów Zjednoczonych w maju zanotował najniższy wzrost liczby miejsc pracy od 2010 roku. Według Instytutu Badawczego ADP i Moody's Analytics prywatne firmy amerykańskie utworzyły w zeszłym miesiącu 27 tys. nowych miejsc pracy, co rozczarowało ekonomistów, którzy przewidywali, że ich liczba wyniesie 180 tys. W sektorze usług liczba miejsc pracy wzrosła o 71 tys. Jednocześnie liczba pracowników prywatnych firm budowlanych zmniejszyła się o 36 tys. pracowników. W przemyśle przetwórczym liczba pracowników spadła o 3 tys. Liczba pracowników w spółkach górniczych zmniejszyła się o 4 tys. Duże przedsiębiorstwa stworzyły 68 tys. miejsc pracy w zeszłym miesiącu. Liczba pracowników średnich firm wzrosła o 11 tys. osób. Jednocześnie małe firmy zmniejszyły liczbę pracowników o 52 tys. osób.

Błąd
Wiadomość: