Zadłużenie gospodarstw domowych w Chinach szybko rośnie, co stwarza zagrożenie dla gospodarki kraju

128399

Według Chińskiego Banku Ludowego pod koniec 2018 r. gospodarstwa domowe w tym kraju zwiększyły zadłużenie do 60,4% PKB. Stosunek zadłużenia do dochodu wyniósł 99,9%. Czyli te dwa wskaźniki są prawie równe. Bank jest szczególnie zaniepokojony możliwym przyspieszeniem wzrostu zadłużenia, przede wszystkim w postaci kredytów hipotecznych i konsumenckich. Stosunek kredytów mieszkaniowych do dochodów gospodarstw domowych wzrósł w ubiegłym roku o 3,7%, do 47,7%. Fitch Ratings wskazał, że w ciągu ostatnich 5 lat saldo zadłużenie na kartach debetowych wzrosło o prawie 30%, osiągając 7,23 bln CNY w pierwszej połowie tego roku. Jednocześnie wzrost dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych pozostaje znacznie w tyle za wzrostem zadłużenia. Według oficjalnych statystyk, w okresie od stycznia do września bieżącego roku dochód na mieszkańca, skorygowany o inflację, wzrósł w ciągu roku na obszarach rolniczych o 6,4%, podczas gdy na obszarach miejskich wzrósł o 5,4%. W trzecim kwartale chińska gospodarka wykazała najsłabsze tempo wzrostu od 1992 r., wzrastając o 6% w ciągu roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: