Złoto Dolar USA - Spot XAU/USD

Na tej stronie podane są ceny złota w stosunku do dolara amerykańskiego na rynku Forex. W celu śledzenia dynamiki zmian kursu złota w stosunku do dolara amerykańskiego w czasie rzeczywistym, na stronie przedstawiono wykres złota na rynku Forex. Za pomocą wykresu można wygodnie śledzić bieżące i historyczne wartości ceny oraz jej dynamikę.

Ze względu na stosunkowo dużą zmienność metalu i dużą dźwignię, potencjał zysków z transakcji ze złotem jest bardzo wysoki, ale możliwe straty mogą być również znaczne. Dlatego handel za pomocą tego narzędzia zaleca się dla traderów z dużymi depozytami na rynku Forex.

Złoto od dawna wykorzystuje się jako przedmiot do inwestycji, ponieważ ten metal jest istotnym elementem globalnego systemu finansowego. Złoto nie podlega korozji, ma wiele obszarów zastosowań technicznych, a jego rezerwy są niewielkie. Rezerwy banków światowych według Światowej Rady Złota na koniec stycznia 2011 r. wyniosły 30 546,1 ton.

Ponadto, złoto wykorzystuje się również w przemyśle. Ze względu na niski opór elektryczny jest stosowane w elektronice jako materiał do styków elektrycznych. Służy jako lut do różnych powierzchni metalowych i wykorzystuje się do łączenia metali.

Tradycyjnym i największym konsumentem złota (54% popytu w 2010 r.) jest branża jubilerska. Biżuteria nie jest wykonana z czystego metalu, ale ze stopów z innymi metalami, znacznie lepszymi pod względem wytrzymałości mechanicznej i odporności (srebro, miedź, cynk, nikiel, kobalt, pallad, platyna).

Skład chemiczny i właściwości

Złoto jest żółtym metalem o wysokiej przewodności cieplnej i niskiej oporności elektrycznej. W normalnych warunkach nie wchodzi w interakcje z większością kwasów i nie tworzy tlenków.

Złoto jest miękkim i ciągliwym metalem. Różne odcienie złota tworzą się przez stopy z innymi metalami. Kolor czerwony lub odcień uzyskuje się ze stopu z miedzią, biały kolor ze stopu z niklem, platyną i palladem. Skład takich stopów wyraża się w podziale, który wskazuje liczbę części wagowych w 1000 częściach stopu.

Błąd
Wiadomość: