Wzrost PKB w Kanadzie przekroczył prognozy w kwietniu, osłabiając oczekiwania na obniżenie stóp przez Bank Centralny

122579

W marcu i kwietniu tego roku gospodarka Kanady odnotowała najsilniejszy 2-miesięczny wzrost od listopada i grudnia 2017 roku. Według oficjalnych statystyk PKB Kanady w kwietniu wzrósł o 0,3% po wzroście o 0,5% w poprzednim miesiącu. Wzrost gospodarczy znacznie przekroczył prognozowany przez ekspertów wzrost o 0,1%, czemu sprzyjała stabilizacja rynku mieszkaniowego i sektora energetycznego. Najnowsza prognoza Banku Kanady sugeruje przyspieszenie wzrostu gospodarczego w drugim kwartale do 1,3%. Dane te wskazują na ożywienie wzrostu gospodarczego, co doprowadziło do osłabienia oczekiwań rynkowych, że Bank Kanady może obniżyć stopę procentową w najbliższej przyszłości. Obecnie prawdopodobieństwo obniżenia stopy procentowej w tym roku wynosi tylko 30%, podczas gdy przed publikacją danych o wzroście gospodarczym w kwietniu prawdopodobieństwo wynosiło 40%.

Błąd
Wiadomość: