Wzrost PKB Polski do 4,6 % w tym roku

124398

Według ekspertów PKO BP Wzrost gospodarczy Polski w tym roku ukształtuje się na poziomie 4,6 %, wobec 5,1 % w poprzednim roku. W przyszłym zaś przewiduje się wzrost na poziomie 3,7 %, a Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe bez zmian do końca 2020 r.

Głównymi źródłami niepewności dotyczącej prognozy wzrostu PKB w Polsce pozostaje stan globalnej koniunktury („wojny handlowe", „twardy" brexit), skala i tempo absorpcji środków UE, ryzyko szoków podażowych (ceny energii, paliw, żywności, ekstremalna pogoda i zmiany klimatyczne).

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: