Wzrost PKB Korei Południowej przyspieszył w czwartym kwartale do 0,8%

129989

Reuters przeprowadził ankietę wśród 14 ekonomistów na temat wzrostu PKB w Korei Południowej w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Wyniki wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu w okresie lipiec-wrzesień z powodu silniejszej konsumpcji krajowej, wspieranej przez politykę fiskalną i monetarną. Aby wesprzeć gospodarkę, która ucierpiała z powodu spadku popytu na chipy komputerowe i wolniejszy wzrost gospodarki ChRL, rząd wprowadził środki stymulujące w wysokości 5 mld USD, a Bank Centralny dwukrotnie obniżył stopę bazową. Według uczestników badania gospodarka Korei Południowej wzrosła w czwartym kwartale o 0,8% w porównaniu z trzecim kwartałem, kiedy wzrost został ustalony na poziomie 0,4%. W ujęciu rocznym wzrost gospodarczy spowolnił do 1,9% z 2% w trzecim kwartale. Ekonomiści spodziewają się wzrostu PKB Korei Południowej tylko o 1,9% w 2019 r., podczas gdy w 2018 r. wzrost wynosił 2,7%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: