Wzrost importu LNG w Chinach zwolni tej zimy

128193

W tych miesiącach zimowych spodziewany jest wolniejszy wzrost importu skroplonego gazu ziemnego w ChRL. Według Interfax Energy stanie się tak ze względu na słabszy wzrost zdolności regazyfikacji, a także w związku ze zwiększoną produkcją gazu przez firmy w samym kraju i rozpoczęciem dostaw rosyjskiego gazu przez gazociąg Power of Siberia od 2 grudnia. Oczekuje się, że zakupy LNG za granicą w czwartym kwartale wzrosną o 13% w ciągu roku, spowalniając tempo w porównaniu do 33% wzrostu w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ich objętość wyniesie 19 mln ton. Eksperci uważają, że w pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku nastąpi dalsze osłabienie wzrostu dostaw LNG do Chin. W tym roku zostaną uruchomione zdolności odbiorcze LNG o łącznej objętości 2,5 mln ton, zaś w ubiegłym roku ich objętość wynosiła 10 mln ton. Moce regazyfikacyjne w Chinach spadły z powodu szkód wyrządzonych przez tajfun w terminalu LNG w prowincji Jiangsu, co doprowadziło do pierwszego zmniejszenia importu chińskiego LNG od 3 lat. Zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju dla państwowych producentów gazu przyczyniły się do wzrostu jego produkcji o 9,3% w ujęciu rocznym w okresie od stycznia do października tego roku. Według oficjalnych szacunków do końca 2019 r. w Chinach zostanie wyprodukowano ponad 170 mld metrów sześciennych gazu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: