Wzrost aktywności biznesowej w strefie euro przyspieszył w maju

121687

Aktywność biznesowa w strefie euro wzrosła w maju najwyżej w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zgodnie ze zmienionymi danymi IHS Markit złożony wskaźnik aktywności w sektorze przemysłowym i usługowym wyniósł 51,8 pkt, wzrastając w porównaniu z 51,5 pkt miesiąc wcześniej. Sektor usług wykazał wzrost aktywności, podczas gdy w sektorze przemysłowym zaobserwowano jego osłabienie. Wskaźnik PMI dla branży usługowej wyniósł 52,9 pkt wobec marcowej wartości 52,8 pkt. Wzrost aktywności w strefie euro ułatwił niewielki wzrost liczby nowych zamówień. Europejskie firmy nadal tworzyły nowe miejsca pracy, ale w wolniejszym tempie. Zmniejszył się również wzrost kosztów operacyjnych. Wzrost cen sprzedaży był minimalny od listopada 2016 r. W ubiegłym miesiącu firmy zaczęły mniej pewnie oceniać perspektywy swojej działalności w związku z eskalacją sporów handlowych, utrzymującą się niepewnością wokół Brexitu i niestabilnością polityczną w Europie.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: