Wzrost aktywności biznesowej w branży usług Chin przyspiesza w listopadzie do najwyższego poziomu od 7 miesięcy

128396

Badanie przeprowadzone przez IHS Markit i Caixin Media wykazało przyspieszenie wzrostu biznesu w chińskim sektorze usług w listopadzie. Indeks PMI wyniósł 53,5 pkt, rosnąc z 51,1 pkt w stosunku do października. Wartość indeksu w listopadzie była najwyższa od kwietnia tego roku. Maksymalny poziom w ciągu ostatnich 4 miesięcy osiągnął wskaźnik nowych zamówień eksportowych. Wzrost wykazał również wskaźnik ogólnych zamówień. Wzrost tych wskaźników wskazuje na wzrost popytu na usługi świadczone przez Chiny zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w listopadzie odnotowano spadek stopy zatrudnienia. Wskaźnik określający poziom oczekiwań biznesowych wykazał znaczny wzrost. Jednocześnie zaufanie biznesu pozostało słabe na tle utrzymującej się niepewności w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wskaźnik złożony, biorąc pod uwagę sferę produkcji i usług w Chinach, osiągnął w listopadzie maksymalną wartość 53,2 pkt od lutego ubiegłego roku w porównaniu z 52 pkt miesiąc wcześniej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: