Wzrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego w strefie euro nasilił się w maju

Kredyty dla sektora prywatnego w strefie euro w maju tego roku rosły szybciej niż oczekiwano. Według Europejskiego Banku Centralnego skorygowane kredyty dla sektora prywatnego wzrosły w maju o 3,3% w ujęciu rocznym, po wzroście o 3% w poprzednim miesiącu. Kredyty gospodarstw domowych wzrosły o 2,9%, kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 3,6%. Roczny wzrost szerokiego agregatu monetarnego M3 przyspieszył do 4% z 3,8% w kwietniu. Jednostka M1, w tym gotówka w obiegu i depozyty bieżące, wzrosła o 7,5% po wzroście o 7% miesiąc wcześniej.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: