Wydatki budżetu Chin na 10 miesięcy tego roku wzrosły o 8,7%

127891

Chińskie Ministerstwo Finansów opublikowało statystyki dotyczące wykonania budżetu państwa za 10 miesięcy tego roku. Wskazują one na znaczny wzrost wydatków. W okresie styczeń-październik wzrosły one o 8,7% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej do 19,1 bln CNY. Jednocześnie dochody budżetu państwa wzrosły o 3,8%. Osiągnęły 16,8 bln CNY, czyli 2,4 bln USD. Przychody otrzymane w budżecie centralnym kraju wzrosły w okresie sprawozdawczym o 4,4% do 8,1 bln CNY. Przychody z lokalnych budżetów Chin wzrosły o 3,3% do 8,7 bln CNY. Chińskie Ministerstwo Finansów ogłosiło również wzrost o 3,2% kwoty przychodów z podatku od wartości dodanej. Wzrosły one do 5,4 bln CNY. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymana z budżetu spadła o 28,6% i wyniosła 878 mld CNY. W ubiegłym roku przychody i wydatki chińskiego budżetu państwa wzrosły odpowiednio o 6,2% i 8,7%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: