Wydajność pracy w Stanach Zjednoczonych wzrosła w pierwszym kwartale o 3,4%

121726

Amerykański Departament Pracy opublikował ostateczny szacunek wzrostu wydajności, który został obniżony do 3,4% z wcześniej ogłoszonego wzrostu o 3,6%. Ekonomiści oczekiwali, że szacunek zostanie zrewidowany do 3,5%. Jednak wzrost wydajności pracy w pierwszym kwartale był najbardziej znaczący od 2014 roku. W tym okresie koszty pracy spadły o 1,6%, podczas gdy ekonomiści oczekiwali spadku tylko o 0,9%. Ilość towarów i usług wyprodukowanych w kraju wzrosła o 3,9%. Tempo wzrostu przyspieszyło w porównaniu ze wzrostem o 2,6% kwartał wcześniej. Jednocześnie odnotowano słabsze tempo wzrostu liczby przepracowanych godzin. Indeks wzrósł o 0,5% po wzroście o 1,3% w poprzednim kwartale. Wynagrodzenie godzinowe obywateli amerykańskich, skorygowane o inflację, wzrosło o 1,8%. Kwartał wcześniej wzrost był znacznie słabszy - tylko 0,9%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: