Wskaźnik aktywności biznesowej w sektorze przemysłowym we Francji pozostał w maju stabilny

Wzrost indeksu aktywności biznesowej we Francji w maju pozwala oczekiwać stabilnego wzrostu PKB kraju w drugim kwartale - na poziomie 0,3%. W pierwszym kwartale gospodarka Francji wzrosła o 0,3%, spowalniając wzrost z 0,4% w poprzednim kwartale. Według Banku Francji, w ubiegłym miesiącu wskaźnik zaufania do produkcji pozostał na poziomie kwietniowym w 99 pkt. Ekonomiści przewidywali wzrost do 100 pkt. Produkcja przemysłowa wykazała wzrost w maju. W sektorze usług aktywność nasiliła się na tle rosnącego popytu. Nastroje biznesowe wśród firm usługowych pozostały stabilne. Odpowiedni wskaźnik utrzymał poziom z kwietnia w 100 pkt. Eksperci oczekują dalszego wzrostu aktywności w sektorze usług. W sektorze budowlanym wskaźnik zaufania przedsiębiorców również utrzymał się na poziomie z poprzedniego miesiąca, wynosząc 105 pkt.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: