Wpływ pandemii na płace i zatrudnienie będzie gorszy niż w przypadku kryzysu z 2008 roku

133767

Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega przed znacznie poważniejszymi konsekwencjami pandemii koronawirusa dla zatrudnienia i płac we wszystkich krajach niż podczas kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Eksperci od organizacji oczekują, że w drugim kwartale tego roku światowa gospodarka straci 195 mln miejsc pracy, podczas gdy 12 lat temu straty te wynosiły 22 mln miejsc pracy. Straty za kwiecień-czerwiec tego roku obejmują zarówno bezpośrednie zwolnienia, jak i redukcję przepracowanych godzin. Obliczeń dokonano biorąc pod uwagę dane dotyczące okresu dystrybucji koronawirusa, zgodnie z którymi 700 mln ludzi zostało objętych kwarantanną, co odpowiada 81% siły roboczej na całym świecie. Guy Ryder, dyrektor generalny MOP, powiedział, że kraje europejskie nie osiągnęły jeszcze wspólnego stanowiska w zakresie stymulowania gospodarki i zachowania miejsc pracy, chociaż podjęły znaczące działania wspierające. Należy zauważyć, że w Europie koronawirus najbardziej dotknął takie obszary, jak działalność hotelarska i restauracyjna, handel detaliczny i eksport. Gospodarka regionu może stracić 12 mln miejsc pracy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: