Wiodący indeks gospodarczy Meksyku wzrósł w grudniu do 100,2 pkt

131159

Spółka Conference Board opublikowała wyniki badania na temat stanu gospodarki Meksyku. Odpowiedni indeks wzrósł w grudniu do poziomu 100,2 pkt, czyli o 0,5 pkt więcej niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie w październiku i listopadzie ubiegłego roku wskaźnik spadł odpowiednio o 1,1 i 0,2 pkt. Metoda obliczania wiodącego wskaźnika ekonomicznego polega na wykorzystaniu wartości szeregu ważnych wskaźników charakteryzujących sytuację w gospodarce kraju. Indeks ten służy do oceny perspektyw ekonomicznych na okres 6 miesięcy. Jeśli znajdował się w strefie ujemnej przez trzy kolejne miesiące, z reguły może to wskazywać na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Zbiegający się wskaźnik ekonomiczny obliczony dla Meksyku również wykazał dodatnią dynamikę. W październiku spadł o 0,2 pkt, w listopadzie nie zmienił się, a w grudniu wzrósł o 0,1 pkt do 105,9 pkt. 

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: