Wiodący indeks gospodarczy Chin wzrósł w styczniu

131551

Styczniowa wartość wiodącego indeksu ekonomicznego obliczona przez Conference Board dla Chin wyniosła 155,8 pkt, czyli o 1 pkt więcej niż w poprzednim miesiącu. W listopadzie i grudniu indeks wzrósł o 1,5 pkt. W ciągu 6 miesięcy jego wzrost wyniósł 7,2 pkt. Metodologia obliczania tego wskaźnika obejmuje ocenę statystyki makroekonomicznej, która charakteryzuje sytuację w różnych obszarach chińskiej gospodarki. Ten wskaźnik wykorzystują analitycy do tworzenia prognoz na kolejne 6 miesięcy. Uważa się, że jeśli przez trzy kolejne miesiące wskaźnik znajdzie się w strefie ujemnej, może to wskazywać na spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju. Firma analityczna Conference Board zgłosiła również zerową dynamikę CEI (zbieżny wskaźnik ekonomiczny). Jednocześnie w listopadzie i grudniu wzrósł on odpowiednio o 1,1 i 0,8 pkt. Za 6 miesięcy wskaźnik wzrósł o 3,2 pkt, a za poprzednie 6 miesięcy jego wzrost wynosił 2,4 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: