Wietnam spodziewa się osłabienia wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku

Wietnamski Instytut Badań Ekonomicznych i Polityki spodziewa się w trzecim kwartale 2018 roku spowolnienia wzrostu gospodarczego w kraju do 6,65% w ujęciu rocznym z 7,38% w pierwszym kwartale. W czwartym kwartale Instytut przewiduje osłabienie wzrostu do 6,55%. Przyczyną pogorszenia się perspektyw gospodarczych Wietnamu są czynniki takie jak wojny handlowe i wyższe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Na rok 2018 ogólny szacunek wzrostu PKB został potwierdzony na poziomie 6,8%. Eksperci Instytutu przewidują, że w trzecim kwartale inflacja w kraju wyniesie 4,65%, a do końca roku spowolni do 4,13%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: