Warunki biznesowe w brytyjskim sektorze usług nadal gwałtownie się pogarszają

121333

W okresie trzech miesięcy do maja sektor usług w Wielkiej Brytanii doświadczył dalszego pogorszenia. Badanie dostawców usług przeprowadzone przez Konfederację Brytyjskiego Przemysłu CBI wykazało spadek salda obrotów o 19%, co jest najbardziej znaczącym spadkiem od sierpnia 2012 r. Największy spadek od listopada 2011 r. wykazał zysk dostawców usług w Wielkiej Brytanii, odpowiedni wskaźnik zmniejszył się o 24%. Odnotowano również spadek optymizmu firm o 8% ze względu na ogólną sytuację biznesową. Ten wskaźnik w sektorze usług biznesowych i profesjonalnych spada już cztery kwartały. Spadek nastrojów w sektorze usług konsumenckich obserwuje się przez trzy kwartały z rzędu. Niepewność co do Brexitu nadal negatywnie wpływa na sektor.

Błąd
Wiadomość: