W USA zbankrutował pierwszy bank w tym roku

121528

Amerykańska FDIC Deposit Insurance Corporation ogłosiła, że ​​Enloe State Bank zaprzestał prowadzenia działalności przez organy nadzoru w Teksasie. Ten bank był pierwszą bankrutującą instytucją finansową w Stanach Zjednoczonych od początku roku. Poinformowano, że przekaże swoje depozyty do innego amerykańskiego banku - Legend Bank, co pozwoli użytkownikom upadłego banku automatycznie zostać użytkownikami innego. W tym przypadku ubezpieczenie środków na rachunkach będzie nadal prowadzić korporacja FDIC. Wartość aktywów posiadanych przez The Enloe State Bank na dzień 31 marca wynosiła 36,7 mln USD. Wielkość depozytów wyniosła 31,3 mln USD. Likwidacja tego banku doprowadzi do wydatków funduszu gwarantowania depozytów w wysokości około 27 mln USD. Pod koniec marca w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano minimalną liczbę zagrożonych banków od pierwszego kwartału 2007 r. - 59 instytucji.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: