W Niemczech rośnie odsetek firm z branży przetwórczej, które przejdą na niepełny etat

122915

Instytut Badań Ekonomicznych IFO przeprowadził ankietę wśród firm z branży przetwórczej w Niemczech, która wykazała, że ​​8,5% uczestników badania planowało przejście na pracę w niepełnym wymiarze godzin w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Odsetek takich firm był największym od 2013 roku. Pod koniec 2017 r. tylko 0,4% firm ogłosiło plany przejścia na niepełny etat. Dla niemieckiego przemysłu, który przeżywa recesję od połowy 2018 r., przejście do pracy w niepełnym wymiarze godzin stało się jedną z opcji zachowania miejsc pracy. Według oficjalnych danych, w kwietniu tego roku 44 tys. Niemców przeniosło się do pracy w niepełnym wymiarze godzin, co 3,4 razy więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. W związku z przejściem do pracy w niepełnym wymiarze godzin w lutym tego roku 44,5 tys. obywateli Republiki Federalnej Niemiec uzyskało dodatkowe wypłaty.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: