W Japonii wzrósł podatek dochodowy

126184

Od 1 października w Japonii został podniesiony podatek dochodowy z 8% do 10%. Wielu ekspertów wyraziło zaniepokojenie planami zwiększenia tej płatności. Obawy związane są z utrzymującymi się napięciami w handlu światowym i ryzykiem deflacyjnym. Wzrost podatku jest już trzeci z rzędu. Rezultatem poprzednich podobnych decyzji było nieznaczne pogorszenie się sytuacji gospodarczej.

Zaakceptowane warunki powinny zminimalizować negatywne konsekwencje, podaje japoński rząd. Premier Shinzo Abe podjął takie środki ze względu na rosnący proces starzenia się ludności kraju. W związku z tym konieczne będzie zwiększenie wydatków publicznych. W drugim kwartale japońska gospodarka wzrosła o 1,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wielkość długu publicznego była 2 razy większa niż wielkość PKB. Eksperci uważają, że wkrótce japońska gospodarka zwolni: eksport spada, a ceny ropy rosną.

Aby złagodzić presję związaną podwyższeniem podatków konsumpcyjnych, japoński rząd rozszerzył zakres zachęt związanych z nabywaniem nieruchomości mieszkalnych i pojazdów. Ponadto rodziny o niskich dochodach będą mogły kupować produkty, które nie podlegają podwyższeniu podatków.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: