W Japonii spadła produkcja przemysłowa

126540

W sierpniu wielkość produkcji przemysłowej w Japonii spadła o 1,2% w ujęciu miesięcznym. Mówi się o tym w oficjalnym raporcie Ministerstwa Gospodarki. W lipcu zaobserwowano wzrost o 1,3%. Procent spadku zbiegł się z wczesnym monitoringiem ekspertów.

Dostawy wytworzonych towarów wykazały spadek o 1,3% i poprawiły się w stosunku do prognozowanego spadku o 1,4%. Fabryki zmniejszyły rezerwy o 0,1%, podczas gdy spodziewano się zerowego wzrostu zapasów. Jednak wzrost wskaźnika rezerwy o 2,8% zbiegł się z danymi pośrednimi. Produkcja przemysłowa Japonii spadła o 4,7% w ujęciu rocznym. Miesiąc temu jej wzrost odnotowano na poziomie 0,7%. Sektor przemysłu zmniejszył wykorzystanie mocy produkcyjnych o 2,9% w ciągu miesiąca. Jest to najszybsze tempo zmniejszenia od stycznia tego roku. W lipcu zaobserwowano wzrost przemysłowy o 1,1%.

Według indywidualnych statystyk w sierpniu w Japonii aktywność w sektorze usług wzrosła o 0,4%. Wstępne szacunki ekspertów wykazywały wzrost w sektorze usług o 0,6%.

W związku z powyżej opisanymi wydarzeniami możesz zobaczyć, jak zmienił się wykres EUR/USD na naszej stronie.

Błąd
Wiadomość: