Akcje Visa — kurs I wykresy

Korporacja Visa jest twórcą systemu płatności bankowych o tej samej nazwie, działającego w wielu krajach świata. Akcje spółki zaliczane są do kategorii „blue chip”. Są uwzględnione przy obliczaniu kilku indeksów giełdowych. Handlując tym aktywem finansowym, możesz zarabiać dobre pieniądze. Akcje Visa są wykorzystywane w handlu zarówno przez początkujących, jak i profesjonalistów.

Cechy podstawowe

Papiery wartościowe Visa mają wysoki poziom płynności. Ten instrument finansowy charakteryzuje się umiarkowaną zmiennością. Średnio wskaźnik zmienia się o 2-3% w ciągu dnia. Czasami notowania giełdowe zmieniają się o 4-6%. Średni dzienny wolumen obrotu sięga 8 mln USD.

Kapitalizacja Visa wynosi 300 mld USD. Akcje spółki są przedmiotem obrotu na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Korporacja systematycznie wypłaca dywidendy akcjonariuszom. Ich wielkość waha się od 0,6% do 0,8%. Pod względem pieniężnym wolumen wypłat stale rośnie. Nabycie tych papierów wartościowych w celu otrzymania dywidend nie może być nazwane inwestycją nadmiernie dochodową. Jednocześnie obrót tym aktywem może przynieść znacznie większe zyski.

Spółka jest znana na całym świecie. Jej działalność polega na pośrednictwie między bankami wydającymi karty Visa. Większość zysków korporacji pochodzi z prowizji pobieranych za obsługę sieci.

Spółka została założona w 1958 roku. W tym czasie Bank of America wydał pierwszą kartę bankową o nazwie BankAmericard. Popularność systemu płatności stale rosła. W celu jej obsługi założono osobną firmę, która otrzymała nazwę – BankAmericard Service Corporation. Była zaangażowana w obsługę kart i sprzedawała licencje zezwalające na jej wykorzystanie innym organizacjom finansowym.

Kupując licencję, instytucje bankowe stawały się częścią stowarzyszenia wydawców kart. Nazwa Visa pojawiła się dopiero w 1976 roku. Zmiana nazwy systemu płatności była konieczna do promowania usług firmy w innych krajach. Wojna we Wietnamie mocno uderzyła w reputację USA. Dlatego nazwa systemu płatności została zmieniona na taką, która by nie miała związku z Ameryką.

Stowarzyszenie Banków Emitentów zostało połączone w jedną spółkę w 2007 roku. Następnie powstała nowa firma – Visa Inc. Jej główna siedziba znajduje się w Ameryce. Spółka zależna, Visa Europe, działa w Europie.

System płatności działa prawie we wszystkich krajach świata. Karty Visa wydawane są w dwustu krajach. Prowadzi to do tego, że na notowania giełdowe firmy wpływa wiele czynników. Ogromne znaczenie dla rentowności firmy ma popularność płatności internetowych. One znacząco przyspieszyły rozwój systemu Visa. Ekspansja grupy docelowej znacznie zwiększyła zyski.

Głównymi konkurentami firmy są MasterCard i China UnionPay. Chiński system płatności obecnie aktywnie się rozwija. Polityka konkurencji znacząco wpływa na udział w rynku. Jeżeli udział Visa spadnie, wpłynie to negatywnie na wartość aktywów spółki.

Aby skutecznie handlować akcjami tej korporacji, powinieneś umieć poprawnie przeprowadzić analizę techniczną i fundamentalną. Każda z tych metod jest ważna. Sprawozdania finansowe spółki pozwolą ocenić jej perspektywy w najbliższej przyszłości. Analiza techniczna umożliwia określenie optymalnych punktów wejścia i wyjścia z rynku. Nie zapominaj także o zasadach zarządzania pieniędzmi. Nie zaleca się ryzykować w jednej transakcji kwotą przekraczającą 10% depozytu.

Notowania akcji – aktualne kurs i wykres

Instrument Opis Spread Koszt
PetroRabigh Akcje PetroRabigh — kurs I wykresy 10 19.93
Citigroup Akcje Citigroup — kurs I wykresy 6 76.63
ExxonMobil Akcje ExxonMobil — kurs I wykresy 6 64.67
NIKE Akcje NIKE — kurs I wykresy 6 100.13
COCACOLA Akcje COCACOLA — kurs I wykresy 6 57.39
MICROSOFT Akcje MICROSOFT — kurs I wykresy 6 162.27
Chevron Akcje Chevron — kurs I wykresy 6 110.33
BankSaFrans Akcje BankSaFrans — kurs I wykresy 25 36.58
Facebook Akcje Facebook — kurs I wykresy 6 214.86
ArabBank Akcje ArabBank — kurs I wykresy 15 26.68
BHPBilliton Akcje BHPBilliton — kurs I wykresy 6 16.97
SaudiBriBank Akcje SaudiBriBank — kurs I wykresy 10 32.73
GenElectric Akcje GenElectric — kurs I wykresy 6 11.37
Iberdrola Akcje Iberdrola — kurs I wykresy 5 9.75
PacificSec Akcje PacificSec — kurs I wykresy 6 3.45
AMAZON Akcje Amazon — kurs I wykresy 24 1828.81
Gazprom Akcje Gazprom — kurs I wykresy 15 232.04
GOOGLE Akcje GOOGLE — kurs I wykresy 16 1433.29
DeutscheBank Akcje DeutscheBank — kurs I wykresy 6 8.46
SaudiElectric Akcje SaudiElectric — kurs I wykresy 15 19.73
Diseno Akcje Diseno — kurs I wykresy 30 30.36
ICBankChina Akcje ICBankChina — kurs I wykresy 6 5.65
SaudiInvBank Akcje SaudiInvBank — kurs I wykresy 47.3 17.53
Tesla Akcje Tesla — kurs I wykresy 15 558.06
Intel Akcje Intel — kurs I wykresy 6 65.63
Błąd
Wiadomość: