VEON ogłasza zrzeczenie się wypłaty dywidendy okresowej

131154

Na konferencji z udziałem inwestorów i analityków Forex wiceprezes VEON Alex Kazbegi powiedział, że w 2020 r. nie będzie wypłaty dywidendy. Akcjonariusze otrzymają jedną płatność po zakończeniu roku. Zauważył, że nie chodzi o zmniejszanie dywidend. Zmiana wpłynie tylko na częstotliwość płatności. Pozwoli to firmie skoncentrować się na rozwoju. Alex Kazbegi podkreślił, że przejście na jednorazową płatność nie jest ostateczną decyzją. O tym, w jaki sposób dywidendy będą wypłacane w przyszłości, zadecyduje Rada Dyrektorów. Płatności dywidendy za 2019 r. wcześniej odbywały się dwukrotnie: 13 centów na akcję w pierwszej połowie roku i 15 centów na akcję na koniec roku. We wrześniu VEON ogłosiła zmiany w polityce dywidendowej. Teraz akcjonariusze spółki mogą liczyć na dywidendy, których łączna kwota nie może być mniejsza niż 50% kwoty wolnych przepływów pieniężnych. W ubiegłym roku ta kwota przekroczyła 1 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: