USD/RUB - US Dollar do Russian Ruble

Rubel rosyjski dla większości traderów Forex jest walutą egzotyczną i peryferyjną. Odgrywa ważną rolę tylko w krajach WNP. Kurs rubla wpływa na gospodarki krajów sąsiednich, które mają bliskie powiązania gospodarcze z Federacją Rosyjską. RUB doświadczył kilku poważnych spadków w latach 1998, 2008 i 2014. Okresy silnej zmienności są często zastępowane długim zastojem. Na parze USD / RUB można zarabiać zarówno podczas tworzenia nowego trendu, jak i podczas bocznego ruchu kursu.

Cechy podstawowe

USD / RUB zdecydowanie nie jest popularną parą walutową. Używają jej głównie traderzy z Federacji Rosyjskiej i krajów WNP. Tak mała popularność tej waluty wiąże się z tym, że Bank Centralny ściśle kontroluje jej stopę procentową. Ponadto RUB ma reputację raczej ryzykownego i niestabilnego aktywa.

Największa aktywność notowań rubla obserwuje się podczas sesji handlowej na moskiewskiej giełdzie. Po zamknięciu tej sesji kurs RUB pozostaje praktycznie niezmieniony. Warto też pamiętać, że rubel rosyjski stał się dostępny dla traderów zaledwie kilka lat temu. Większość firm maklerskich nie uwzględniła go w standardowym zestawie aktywów handlowych.

Przydatne informacje

Podniesienie kluczowej stopy w Federacji Rosyjskiej pozytywnie wpływa na notowania RUB. Podobna sytuacja występuje w przypadku dolara amerykańskiego po odpowiednich decyzjach Fed.

Notowania USD / RUB są pod silnym wpływem cen ropy. Jeśli cena surowca rośnie, rubel staje się silniejszy i odwrotnie, spadek cen ropy obniża stopę RUB. Istnieją też inne czynniki, które wpływają na notowania rubla. Na przykład w 2007 r. cena ropy znacznie spadła, wskutek czego spadła też cena RUB. Jednocześnie w 2014 r. dewaluacja rubla była o wiele bardziej znacząca, chociaż wcale nie wiązała się ze spadkiem cen surowca. Powodem spadku RUB w stosunku do USD była polityka.

Zainteresowanie rublem jest ograniczone ryzykiem. RUB jest walutą towarową. Podobnie jak inne aktywa tego rodzaju, jest uważany za dość ryzykowny. Jeżeli giganci giełdowi zaczną dokonywać inwestycji typu venture, rosyjska waluta rośnie.

Aby skutecznie handlować USD / RUB, należy zwrócić uwagę na notowania EUR. Jeżeli euro spada – dolar amerykański staje się silniejszy. I to nie tylko wobec EUR, ale też wobec wszystkich innych walut, w tym RUB. Należy również pamiętać, że rubel jest nadmiernie regulowany przez Bank Centralny, więc RUB nie wydaje się bardzo interesującym dla traderów.

Kurs tej pary walutowej gwałtownie reaguje na pojawienie się ważnych wiadomości gospodarczych. Wśród nich m.in.: wskaźniki PKB, bezrobocie, zmiany stóp procentowych, indeks nastrojów konsumenckich itp. Jednocześnie Bank Centralny Federacji Rosyjskiej zawsze stara się wygładzić silne skoki kursu walut.Tworząc własną strategię handlową, należy o tym pamiętać.

Pracując z USD / RUB można stosować taktyki krótko-, długo- i średnioterminowe. W dużych zakresach czasowych obserwuje się silny trend wzrostowy, który wiąże się bardziej z globalnymi czynnikami ekonomicznymi niż technicznymi.

Nie zaleca się utrzymywania krótkich pozycji na USD / RUB przez długi czas, ponieważ w ten sposób toczy się gra przeciwko bankowi centralnemu Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Rząd rosyjski korzysta z taniego rubla. Jednocześnie Stany Zjednoczone dążą do obniżenia stawki RUB poprzez sankcje ekonomiczne. Zalecamy stosowanie pozycji krótkich tylko do realizacji strategii krótkoterminowych.

Pracując z USD / RUB, należy ściśle przestrzegać zasad zarządzania pieniędzmi. Nie ryzykuj kwotą, którą nie możesz stracić. Straty w jednej transakcji nie powinny przekraczać 5-10% depozytu. W przeciwnym razie nieoczekiwany przełom stopy USD / RUB może spowodować znaczne straty.

Błąd
Wiadomość: