USD/CZK - US Dollar do Czech Koruna

Para walutowa USD / CZK jest drugorzędnym zasobem na rynku Forex. Większość traderów nie korzysta z tego instrumentu. Chociaż przy stosowaniu odpowiedniej strategii korzystanie z tego instrumentu finansowego może przynieść dobry zysk. USD / CZK jest egzotyczną, ale dość interesującą parą walutową.

Informacja podstawowa

USD / CZK jest parą określającą wartość dolara amerykańskiego w koronach czeskich. Kurs tego narzędzia jest w dużej mierze związany z notowaniami EUR, ponieważ Republika Czeska jest członkiem UE. Aby handlować tym instrumentem finansowym, należy uważnie monitorować wydarzenia ze strefy euro.

Banknoty czeskie są bardzo ładne. Nad projektem tej waluty pracował słynny ilustrator-artysta Ondzhih Kulganek. Korony czeskie należą do najbardziej estetycznych i najpiękniejszych papierowych pieniędzy na świecie.

Historia tej waluty rozpoczyna się w czasy istnienia Austro-Węgier. Pod koniec dziewiętnastego wieku w imperium wprowadzono nową jednostkę monetarną, koronę. Korona została podzielona na 100 halerzy. Czechosłowacja uzyskała niepodległość po zakończeniu I wojny światowej w 1919 r. Nowe państwo uruchomiło emisję własnej waluty, która zachowała nazwę starych imperialnych pieniędzy.

Czechosłowacka waluta była używana do 1993 roku. Po podziale kraju na Czechy i Słowację każde państwo zaczęło emitować własne pieniądze. Pierwotnie używano starych banknotów, na których były zmienione tylko symbole.

Obecnie CZK jest jedną z najbardziej stabilnych walut w Europie Wschodniej. Republika Czeska ma najpotężniejszą gospodarkę w regionie. Znaczna część eksportu trafia do Niemiec. Należy pamiętać, że gospodarki Republiki Czeskiej i Stanów Zjednoczonych nie można porównywać. CZK mają wyłącznie znaczenie regionalne. Z kolei znaczenie dolara amerykańskiego dla świata jest dość trudne do przecenienia.

USD jest główną walutą na rynku Forex. Ponadto, dolar amerykański jest jednym z najbardziej płynnych instrumentów finansowych na rynku. Emisją USD zajmuje się Fed. Organizacja ta pełni funkcje banku centralnego. Ustala stopę procentową i podejmuje szereg innych działań mających na celu rozwój amerykańskiej gospodarki i systemu walutowego.

Decyzje podejmowane na posiedzeniach Fed mają istotny wpływ na kurs USD. Każdy inwestor musi stale monitorować, co się dzieje na tych spotkaniach. W czasach posiedzeń rynek często wykazuje maksymalną zmienność.

Zalecenia handlowe

Aby skutecznie handlować USD / CZK, musisz użyć standardowych technik handlowych. Korzystaj z analizy fundamentalnej i technicznej. Ściśle monitoruj wiadomości ze strefy euro. Globalne zmiany w gospodarce UE poważnie wpływają na kurs korony czeskiej. Konieczne jest również śledzenie wiadomości z USA.

Najbardziej aktywny handel USD / CZK występuje podczas sesji europejskiej. Jednocześnie publikacja amerykańskich wskaźników makroekonomicznych również może prowadzić do wzrostu zmienności tego instrumentu finansowego. Podczas sesji azjatyckiej USD / CZK zachowuje się dość spokojnie.

Zalecamy zawsze używać zleceń Stop Loss i Take Profit. Z ich pomocą uchronisz siebie od zbędnych strat i zachowasz zyski. Zlecenia oczekujące pozwalają działać ściśle w ramach opracowanej strategii handlowej. Dźwignia nie jest zalecana. Maksymalne ryzyko w jednej transakcji nie powinno przekraczać 5% depozytu.

Błąd
Wiadomość: