USD/CHF - US Dollar do Swiss Franc

Instrument finansowy USD / CHF jest jednym z głównych instrumentów na rynku Forex. Jest używany zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych traderów. USD / CHF charakteryzuje się dość dużą zmiennością. Handlując tą parą walutową, możesz stabilnie zarabiać. Najważniejsze jest, wybrać odpowiednią strategię i ściśle jej przestrzegać.

Informacja podstawowa

Szwajcaria jest wysoko rozwiniętym krajem. Pierwszym skojarzeniem, jeśli chodzi o Szwajcarię, jest potężny system bankowy. Gospodarkę kraju w 2017 r. oszacowano na 680 mld USD. Jednak pod względem skali Stanów Zjednoczonych liczba ta nie wygląda tak imponująco.

Główne źródło dochodów Szwajcarii mieści się w sektorze finansowym, turystyce i eksporcie różnych dóbr luksusowych. Amerykańska gospodarka jest bardziej zróżnicowana. Stany Zjednoczone i Szwajcaria znacznie się różnią od siebie. Należy o tym pamiętać podczas przeprowadzenia fundamentalnej analizy.

Szwajcaria dla większości ludzi wiąże się z potężnym systemem bankowym. Około 1/3 globalnego kapitału prywatnego jest przechowywana w krajowych instytucjach finansowych. Frank szwajcarski i dolar amerykański są głównymi walutami rynku Forex. Zarówno pierwsza, jak i druga waluta uważa się za walutę rezerwową.

W Szwajcarii politykę pieniężną tworzy bank narodowy. Szwajcarski organ regulacyjny stosuje skuteczną strategię, dzięki której CHF ma stabilny kurs. Jednocześnie bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu na notowania waluty krajowej. Regulator czasami prowadzi interwencje mające na celu utrzymanie kursu CHF. Takie środki pozwalają bankowi centralnemu zachować kontrolę nad notowaniami franka. Głównym zadaniem regulatora jest stworzenie najbardziej komfortowych warunków dla eksporterów.

Zasadniczo działania Szwajcarskiego Banku Centralnego mogą przyczynić się do umocnienia CHF, jak i osłabienia. Wcześniej wartość franka była uważana za zbyt wysoką. Stwarzało to poważne trudności dla szwajcarskich eksporterów, ponieważ ich produkty były o wiele droższe od zagranicznych odpowiedników.

USD jest główną walutą międzynarodowego rynku finansowego. Dolar amerykański jest obecny w większości par walutowych. Nazwa waluty pochodzi od niemieckiej nazwy „talar”. Talar był monetą szeroko stosowaną w średniowieczu. Pierwsi osadnicy z Holandii nazywali talarem wszystkie srebrne pieniądze.

Dolar amerykański jest wydawany przez Fed. Organ ten pełni funkcje Banku Centralnego. To Fed podejmuje wszystkie kluczowe decyzje dotyczące polityki pieniężnej USA. Na jego spotkaniach może zostać zmieniona stopa dyskontowa oraz inne punkty związane ze światem finansów.

Jak handlować USD/CHF?

USD / CHF charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością. Najbardziej aktywny handel ma miejsce podczas sesji europejskiej i amerykańskiej. Frank szwajcarski jest ściśle powiązany z euro. Publikacja ważnych informacji o EUR może również wpłynąć na notowania CHF. Na amerykańskiej sesji handlowej szybkie ruchy kursu franka szwajcarskiego również obecne.

Aby zarabiać na USD / CHF, musisz dokładnie przeanalizować obecną sytuację na rynku. Śledź wiadomości wpływające na kurs tego instrumentu finansowego. Śledź spotkania krajowych organów regulacyjnych obu krajów. Zwracaj uwagę na najnowsze dane dotyczące ważnych wskaźników makroekonomicznych.

Korzystaj z analizy technicznej, aby znaleźć najlepszy punkt wejścia na rynek. Zalecamy również ciągle korzystać ze zleceń Stop Loss i Take Profit. Z ich pomocą będziesz mógł utrzymać zysk i ubezpieczyć się przed nadmiernymi stratami.

Błąd
Wiadomość: