Banki USA czekają na rozpoczęcie luzowania ilościowego

125713

Główne banki w USA doszły do ​​wniosku, że konieczne jest uruchomienie programu łagodzenia ilościowego w ramach QE. O tym ogłoszono po ostatnim spotkaniu Systemu Rezerwy Federalnej.

Bank of America uważa, że ​​potrzeba około 400 mld USD, aby znormalizować spread FF-IOER. Eksperci uważają, że amerykański regulator ogłosi program łagodzenia ilościowego w październiku. Zauważyli również, że możemy spodziewać się wzrostu aktywów w bilansie Fed. Bloomberg podaje, że wynika to ze specyfiki systemu finansowego. Rosnące stopy, które zanotowano tydzień temu, mogą wskazywać na niewystarczające rezerwy banków. W ciągu dwóch lat aktywa wzrosną o około 150 mld USD, a miesięczny wolumen operacji wyniesie około 15 mld USD, szacuje Goldman Sachs.

Wcześniej prezes Fed Jerome Powell ogłosił zamiar regulatora wykorzystania tymczasowych operacji otwartego rynku w celu zmniejszenia presji na finansowanie. Zaznaczył, że wznowienie wzrostu organicznego salda przed przewidywanym terminem nie jest wykluczone.

Błąd
Wiadomość: