UE planuje nałożyć grzywny lub sankcje handlowe za naruszenie umowy Brexit przez Londyn

images/gallery/initial/18507.webp
130054

Podczas prezentacji Komisji Europejskiej ogłoszono, że po Brexicie, jeśli Wielka Brytania nie będzie przestrzegać warunków przyszłej transakcji, Bruksela będzie mogła nałożyć grzywny lub wycofać ulgi handlowe. Aby zrealizować to zadanie, Komisja Europejska zamierza utworzyć wspólny komitet. O tym informuje amerykańska organizacja medialna Politico. Planuje się, że komitet poprzez konsultacje będzie rozwiązywał podobne spory. Jeżeli w ten sposób nie uda się uzyskać pożądanego rezultatu, wówczas rozpocznie się postępowanie sądowe, a jeżeli powstanie problem, który podlega jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, wyda on wiążącą decyzję. Komisja arbitrażowa wyznaczy konkretny okres, w którym sprawca będzie musiał usunąć naruszenia. W przeciwnym razie może zostać podjęta decyzja nałożenia grzywny. Jeżeli grzywna nie zostnie wypłacona na czas lub naruszenia nie zostaną usunięte, wnioskodawca będzie mógł nałożyć sankcje. Sankcje nie mogą dotyczyć tylko części drugiej umowy Brexit, dotyczącej praw obywateli.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: