UE i Japonia podpisały porozumienie w sprawie utworzenia największej strefy wolnego handlu towarami i usługami na świecie

Unia Europejska i Japonia podpisały dwustronną umowę handlową, która tworzy największą na świecie strefę wolnego handlu towarami i usługami, w przeciwieństwie do amerykańskich polityk protekcjonistycznych. Komunikat Komisji Europejskiej mówi, że jednocześnie Bruksela i Tokio stworzyły największą strefę bezpiecznego przepływu danych na świecie, uzgadniając wzajemne uznawanie adekwatności i wiarygodności ochrony danych osobowych. Należy zauważyć, że zgodnie z ostateczną wersją umowy o partnerstwie gospodarczym UE z Japonią, podpisanej w grudniu zeszłego roku, kraje, które stanowią około 30% światowego PKB, eliminują 99% istniejących taryf celnych.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: