Uber w pierwszym kwartale odnotował stratę netto w wysokości 1 mld dolarów

121395

Amerykańska firma Uber, twórca aplikacji mobilnej o tej samej nazwie do zamawiania taksówki i dostarczania żywności, odnotowała stratę netto w wysokości 1,012 mld USD w pierwszym kwartale, podczas gdy rok wcześniej odnotowała zysk netto w wysokości 3,748 mld USD. W okresie sprawozdawczym spółka poniosła stratę operacyjną w wysokości 1,034 mld USD, zwiększając jej wskaźnik 2,2 razy w ciągu roku. Przychody wyniosły 3,099 mld USD, roczny wzrost wyniósł 20%. Firma odnotowała spowolnienie wzrostu zamówień do 34% z 37% kwartał wcześniej, ich wolumen na koniec kwartału wyniósł 14,649 mld USD. Uber zwiększył wydatki o 35% do 4,133 mld USD. W okresie sprawozdawczym firma zwiększyła liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie o 23 mln do 93 mln osób. Uber Eats wykazał skorygowane przychody w wysokości 239 mln USD, w porównaniu z 183 mln USD rok wcześniej.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: