Świetna okazja w maju

Uzyskać konto za wyjątkową cenę!

Od 27.05 do 31.05

Wcześniej Teraz
Silver 3001$ 1000$
Gold 10001$ 3000$
Platinum 50001$ 15 000$
Vip 100001$ 35 000$
Współfinansowanie - możliwość uzyskania dodatkowego finansowania od firmy.
Szkolenie technik handlowych - szkolenie technik, analiza pozycji otwartych przy pomocy techniki, zalecenia niezbędne do stabilnego handlu.
Sygnały SMS - sygnał do otwarcia transakcji, przygotowany przez ekspertów firmy, który jest wysyłany w wiadomości SMS.
Obrót akcjami i indeksami - dostęp do sekcji akcji i indeksów, rynek akcji jest najbardziej rentowny i dynamiczny.
Portfel inwestycyjny - dystrybucja kapitału według aktywów, co zmniejsza ryzyko w handlu i umożliwia równomierną dystrybucję inwestycji.
Dewaluacja - Możliwość zakupu waluty w korzystniejszym kursie.
Handel z VIP - współpraca z czołowym VIP analitykiem, analiza sytuacji, indywidualne techniki handlowe.
Grupa fokusowa - handel z grupą z najbardziej aktywnymi instrumentami.
Ubezpieczenie konta - firma pokrywa stratę w przypadku nieudanych transakcji.
Błąd
Wiadomość: