Transakcje transgraniczne spadły po raz pierwszy od 2013 roku

Całkowita liczba fuzji i przejęć na świecie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy osiągnęła 1 trylion 940 miliardów dolarów, odnotowując okres największej aktywności od czasu kryzysu finansowego. Napięcia handlowe i interwencje polityczne zaczęły jednak negatywnie wpływać na duże transakcje transgraniczne, które według Mergermarketu spadły o 6% w ujęciu rocznym w ciągu 6 miesięcy i wyniosły zaledwie 38,2% całkowitej wartości transakcji. Eksperci Mergermarket informują: "Wprowadzenie ceł, rosnące zagrożenie "wojen handlowych" i bardziej ścisła kontrola transakcji może być w pewnym stopniu odpowiedzialna za zmniejszenie udziału transgranicznego M&A".

Błąd
Wiadomość: