EBC wznawia projekt zakupu aktywów

125588

Od 1 listopada tego roku Europejski Bank Centralny wznawia zakup aktywów o miesięcznej wartości nabycia wynoszącej 20 mld euro. Do tego wniosku doszło na spotkaniu. Eksperci oczekiwali podobnych wyników, ale przewidywali wielkość zakupów na poziomie 30 mld euro.

Bank zauważył również, że planuje zakończyć program QE przed podniesieniem znacznych stóp procentowych. Po podwyższeniu stóp procentowych EBC reinwestuje dotychczasowe płatności z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową do -0,5. Przyjmowanie powinno zwolnić z ujemnej stopy depozytów innych banków.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: