Szwajcarski bank centralny zmienił stopę kluczową

121890

Szwajcarski Bank Centralny ogłosił decyzję o zmianie kluczowej stopy procentowej. Ponieważ obecnie nie ma gwarancji względnej przyszłej stawki LIBOR, regulator zastąpił swój poziom docelowy nową stopą depozytową, która wyniosła tyle samo minus 0,75%. Komunikat banku centralnego stwierdza, że ​​ten poziom zainteresowania pozwala na utrzymanie już istniejącego wolumenu stymulacji szwajcarskiej gospodarki. Bank Centralny Wielkiej Brytanii wcześniej ogłosił gotowość do przyspieszenia rozważania planów zastąpienia LIBOR przez banki nowymi wskaźnikami stóp procentowych. Banki stoją przed zadaniem całkowitego wyeliminowania wykorzystania LIBOR do 2022 r. po oskarżeniach o manipulowanie nim. Oświadczenie Szwajcarskiego Banku Narodowego wskazuje, że ryzyko w gospodarce światowej rośnie w kontekście rosnących nastrojów protekcjonistycznych w handlu światowym.

Błąd
Wiadomość: