Szefowie Fed w Bostonie i Dallas sprzeciwiają się zmianom stopy Fed w najbliższej przyszłości

128986

Szefowie dwóch banków rezerwy federalnej uważają, że nie ma podstaw do zmiany podstawowej stopy procentowej. Według Erica Rosengrena, szefa Banku Rezerw Federalnych w Bostonie, nie ma powodu do obaw, ponieważ w przyszłym roku nie dojdzie do recesji w USA. Wśród ważnych czynników wspierających stabilność gospodarczą nazwał synchroniczny wzrost dobrobytu Amerykanów i stóp oszczędności. To pozwala nam oczekiwać dalszego wzrostu wydatków konsumenckich, zapewniając ożywienie gospodarcze. Uważa również, że obecna stymulująca polityka pieniężna i budżetowa jest pozytywna. Szef Banku Rezerw Federalnych w Dallas, Robert Kaplan, również stoi na utrzymaniu stopy bez zmian. Przewiduje, że w przyszły rok wykaże silny popyt konsumpcyjny wraz ze słabą produkcją przemysłową i spowolnieniem wzrostu inwestycji biznesowych. Większość członków Komitetu Otwartego Rynku nie przewiduje podwyżki stóp w 2020 r., oczekuje tylko jednego wzrostu stopy w 2021 r.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: