Światowy wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB osiągnął rekordowy poziom

129701

Raport Instytutu Finansów Międzynarodowych IIF, cytowany przez Bloomberg, zawiera dane o globalnym zadłużeniu na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Jego objętość osiągnęła 252,6 bln USD we wskazanym okresie, wzrastając o prawie 10 bln USD w ciągu roku. Ponadto wzrost wykazały zarówno gospodarstwa domowe, jak i obligacje rządowe i korporacyjne. Stosunek globalnego długu do PKB na koniec września wyniósł 322%, co jest najwyższą wartością za cały czas. Ten rekordowo wysoki wskaźnik stwarza dla wielu krajów coraz większe trudności w obsłudze zadłużenia i refinansowaniu, co zdaniem ekspertów spowoduje, że kryzys zadłużenia rozprzestrzeni się jeszcze bardziej w 2020 r. W raporcie instytutu zauważono, że dług publiczny USA osiągnął 102% PKB, czyli o 1,6 pkt procentowego więcej niż rok wcześniej. Najszybsze tempo wzrostu od 2009 r. w trzecim kwartale wykazał dług publiczny Chin. Według szacunków IIF, w pierwszych trzech miesiącach tego roku dług globalny wyniesie ponad 257 bln USD. Gwałtowny wzrost liczby pożyczek niefinansowych od przedsiębiorstw w trzecim kwartale ubiegłego roku doprowadził do wzrostu zadłużenia z rynków wschodzących do 72,5 bln USD z 66,1 bln USD rok wcześniej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: