Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych obniżyło prognozę wzrostu gospodarczego w kraju na 2019 rok

121274

Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych Niemiec, w oparciu o dane z ankiety przeprowadzonej wśród około 25 tysięcy firm, pogorszyło prognozę wzrostu PKB w Niemczech na 2019 r. z 0,9% do 0,6%, co wynika głównie z niższych oczekiwań dotyczących perspektyw sektora produkcyjnego i globalnego spowolnienia gospodarki. Prezes stowarzyszenia Eric Schweitzer zwrócił uwagę, że niemieckie oczekiwania biznesowe dotyczące eksportu spadły do ​​najniższego poziomu od 10 lat w wyniku spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem taka sytuacja pociągnie za sobą dalsze pogorszenie planów inwestycyjnych, a także planów zatrudnienia w sektorze przemysłowym. Opublikowane wcześniej dane z Instytutu IFO wykazały ostry spadek zaufania niemieckich eksporterów w maju z powodu zaostrzenia globalnych wojen handlowych.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: