Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,3% w grudniu

129818

Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych wyniosło w grudniu 0,3%, podobnie jak w listopadzie. Wskaźnik zbiegł się z prognozą analityków. Spośród 13 głównych kategorii towarów tylko sprzedaż samochodów wykazywała tendencję ujemną. W ubiegłym miesiącu spadła o 1,3%. Liderem pod względem tempa wzrostu była benzyna. Jej sprzedaż wzrosła o 2,8%. Wolumen sprzedaży odzieży i materiałów budowlanych wzrósł odpowiednio o 1,6% i 1,4%. Obliczenie wskaźnika z wyłączeniem sektora motoryzacyjnego wskazuje na wzrost sprzedaży w grudniu o 0,7% wobec wzrostu o 0,1% miesiąc wcześniej. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej z wyłączeniem takich kategorii towarów jak samochody, benzyna i materiały budowlane wyniosło w grudniu 0,5% wobec prognozy wzrostu 0,4%. Wartość wskaźnika w listopadzie wyniosła około 0,1%. Departament Handlu USA opublikował również dane dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej za cały 2019 rok. Wzrosła ona o 3,6%, co jest poniżej stopy wzrostu sprzedaży w 2018 r., kiedy odnotowano jej wzrost o 5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: