Indeks S&P 500 — aktualny kurs

Wielu inwestorów uważa indeks SP5/USD za najlepszy ogólny wskaźnik efektywności giełd amerykańskich. SP5/USD jest obliczany na podstawie kapitalizacji rynkowej 500 największych amerykańskich spółek publicznych, wśród których m.in.: General Electric Company, Microsoft Corporation, Citigroup Inc., Exxon Mobil Corporation. Indeksowane aktywa wynoszą około 3,4 bln USD z 9,9 bln USD.

Obliczanie indeksu

S&P 500 lub SP5/USD to indeks należący do agencji ratingowej Standard & Poor, uruchomiony w 1923 roku. Oblicza średnią ważoną wartość akcji 500 spółek reprezentujących gospodarkę USA.

Kapitalizacja rynkowa spółki w ramach S&P 500 jest obliczana poprzez pomnożenie bieżącej ceny akcji przez pozostałe. S&P wykorzystuje wyłącznie akcje, które są przedmiotem obrotu i koryguje kapitalizację rynkową spółki, aby zrekompensować nowe emisje akcji lub fuzje firm.

Wartość indeksu jest sumą skorygowanych limitów rynkowych każdej firmy, która jest podzielona przez tajny dzielnik, informacje o którym są poufne.

Ponadto S&P 500 stosuje metodę ważenia kapitalizacji rynkowej. Zapewnia wyższy procent dystrybucji dla firm o największej kapitalizacji rynkowej. Z kolei DJIA jest indeksem ważonym ceną, który daje firmom o wyższych cenach akcji wyższą wagę indeksu.

S&P 500 jest najpopularniejszym amerykańskim indeksem wśród inwestorów i traderów. Koncentruje się na sektorze o dużej kapitalizacji i jest uważany za bardziej reprezentatywny na giełdach w USA.

Podstawy i metody handlu SP5

Nie ma znaczenia, jaki rodzaj handlu preferujesz: krótko- lub długoterminowy, handel z indeksem SP5 zapewni ruchomą pozycję na amerykańskich giełdach.

Można wyróżnić następujące powody do rozpoczęcia handlu tym indeksem. SP5 / USD zapewnia wyraźne wzorce wykresów technicznych, które mają wyraźne sygnały wejścia i wyjścia. Ze względu na wąskie spready koszty transakcji są zwykle małe. Indeks jest szczegółowo opisany przez ekspertów; w swoich materiałach zwykle przeprowadzają szczegółową analizę techniczną i fundamentalną.

Aby wdrożyć skuteczną strategię, która zmniejszy hałas rynkowy i pozwoli skoncentrować się na sygnałach wejścia i wyjścia potrzebna jest analiza.

Warto pamiętać o wiadomościach gospodarczych. Zmiany cen konsumpcyjnych, stóp procentowych i PKB mogą mieć wpływ na indeks. Na przykład wysokie stopy procentowe dają wysokie dochody z obligacji rządowych. Zmusza to inwestorów do zamiany akcji na obligacje w celu osiągnięcia zysku i obniżenia ryzyka kapitałowego.

Z powodu zwiększonej presji ze strony sprzedawców takie przejście prowadzi do niższych cen za SP5. Podczas tworzenia strategii należy śledzić takie trendy.

Oto kilka technicznych wskaźników, które można wykorzystać do analizy: wskaźnik siły względnej (RSI), średnia ruchoma konwergencja (MACD), wskaźnik Stochastyczny. Strategia handlu SP5/USD może również obejmować łączenie różnych manipulacji cenowych, poziomów wsparcia i oporu, kanałów trendu, wzorców średniej ruchomej ceny.

Na przykład, jeśli RSI spadł poniżej poziomu 30, wtedy rynek może być wyprzedany. Jeśli inwestorzy zidentyfikują trend wzrostowy, powinni wykorzystać te informacje jako sygnał kupna.

Njalepszy czas na handel S&P 500 to czas, gdy jest otwarty główny rynek: od 9:30 do 16:00 EST. Wtedy indeks jest uważany za bardziej płynny, co oznacza, że spready mogą być węższe.

Notowania indeksow i wykres

Instrument Opis Spread Koszt
DJ Indeks Dow Jones — aktualny kurs 3.4 28611.1
FTSE Indeks FTSE — aktualny kurs 3.4 7406.1
Nikkei 225 Indeks Nikkei 225 — aktualny kurs 6.4 23124.1
Nasdaq Indeks NASDAQ — aktualny kurs 6.4 8975.15
S&P 500 Indeks S&P 500 — aktualny kurs 1.7 3250.85
EUR50 Indeks EUR50 — aktualny kurs 3.4 3671.15
Błąd
Wiadomość: