Skonsolidowany indeks zaufania w strefie euro spadł w czerwcu, ale był wyższy od prognoz

Skonsolidowany wskaźnik zaufania biznesu i konsumentów do gospodarki strefy euro spadł w czerwcu do 112,3 punktu z 112,5 punktu w poprzednim miesiącu, odnotowując minimalną wartość 10 miesięcy, według danych Komisji Europejskiej. Spadek wskaźnika obserwowano przez 6 miesięcy z rzędu. Analitycy przewidzieli w czerwcu jeszcze więcej upadku - do 112 punktów. Wskaźnik zaufania konsumentów spadł do minus 0,5 punktu, co jest wartością minimalną przez 8 miesięcy. Obawy konsumentów o perspektywy dla gospodarki w kontekście sporów handlowych, a także wzrost cen ropy naftowej, miały negatywny wpływ na indeks. Klimat biznesowy pogorszył się do 1,39 punktu z 1,44 punktu. Indeks zaufania w sektorze usług pozostał na poziomie 14,4 punktu.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: