Sektor usług w Nowej Zelandii stale rozwija się

127725

Sektor usług w Nowej Zelandii nadal się rozwija. Firma analityczna BusinessNZ opublikowała wyniki badania. Pokazały one, że wskaźnik oceniający aktywność gospodarczą w sektorze usług w kraju wzrósł w październiku do 55,4 pkt. Jego wrześniowa wartość wyniosła 54,5 pkt. Ważny jest poziom 50 pkt. Oddziela strefę ekspansji od strefy skurczu. Firma przeanalizowała poszczególne składniki indeksu aktywności biznesowej w Nowej Zelandii i stwierdziła, że ​​większość z nich wykazuje wzrost: zamówienia, zapasy, zatrudnienie i sprzedaż. Zmniejszenie zaobserwowano jedynie pod względem dostaw od dostawców. Przedstawiciel BusinessNZ zauważył, że wzrostowi aktywności biznesowej w sektorze usług w kraju towarzyszy dodatnia dynamika w sektorze produkcyjnym gospodarki Nowej Zelandii. Ta kombinacja pozwala nam zrewidować prognozę rocznego wzrostu produktu krajowego brutto z 1% do 2%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

Błąd
Wiadomość: